fbpx

משרדים קטנים להשכרה משרדים קטנים למכירה

משרדים קטנים להשכרה/מכירה זוכים לביקושים רבים באופן קבוע.
משרד קטן מוגדר כמשרד ששטחו נע בין 50 מ"ר לבין 200 למ"ר (לערך).

משרדים קטנים להשכרה מבוקשים בעיקר על ידי בעלי המקצועות החופשיים כגון: רו"ח, עו"ד, מהנדסים, צוותי סטרט-אפים ועוד..

מגמת הביקוש למשרדים קטנים להשכרה ומשרדים קטנים למכירה:

שטחים קטנים הם כמו פנינות! – קשים ונדירים להשגה! מכיוון שהמגדלים בנויים כשטחי קומות גדולות, והם מתוכננים לחלוקה לשטחים גדולים של קומה/ חצי קומה או מינימום רבע קומה כששטח הקומה הוא בד"כ 1000-2000 מ"ר. העולם העסקי צמא לשטחים קטנים, מכיוון שבעלי המקצועות החופשיים וכן עסקים קטנים זקוקים למשרדים קטנים למטרת פעילותם השוטפת, והנ"ל מהווים אחוז גבוה מהעסקים במדינת ישראל.

היות והביקוש למיקום מתרכז בעיקר במגדלי המשרדים היוקרתיים בשל סביבת העבודה והצורך במיתוג עסקי תוך השענות על מתחמי משרדים גדולים ומוכרים, קיימת דרישה הולכת וגוברת במהלך השנים למשרדים הקטנים, ישנה תנועה ערה במיוחד למשרים אלה שאינה מושפעת ממצב המשק.

משרדים קטנים למכירה וקנייה בראי המשקיע

מצד המשקיעים – ישנם ביקושים גבוהים למשרדים קטנים לקנייה, היות ועלות השכרתם החודשית נמוכה יחסית עבור השוכר והביקוש גבוה (הן בתקופות השפל בשל צימצוצי פעילות ועובדים, והן בתקופות הגאות שבהם כמות העסקים החדשים המצטרפת למעגל העסקים גדלה) מה שהופך אותם לאטרקטיביים במיוחד לאור העובדה שרמת הסיכון בהשכרתם או מכירתם  הינה נמוכה במיוחד ונכסים אלו זוכים לסחירות גבוהה

נקודה משמעותית נוספת מבחינת המשקיעים: אמנם עלות הרכישה למ"ר גבוהה יחסית למשרדים גדולים, אך העלות הכוללת של המשרד נמוכה ביחס למשרדים הגדולים שבהם עלות למטר נמוכה אך בשל שטחם הגדול העלות הכוללת גבוהה.

משרדים קטנים להשכרה / משרדים קטנים למכירה – תמחור

לרוב שטחים קטנים מתומחרים גבוה יותר משטחים גדולים באותו המגדל. לדוגמא: במגדל גיבור ספורט בבורסה שטח בגודל 1000 מ"ר הושכר לאחרונה במחיר 85 ₪ למ"ר כאשר באותו שבוע הושכר שטח בגודל 160 מ"ר במחיר 100 ₪ למ"ר.

לסיכום, משרדים קטנים מועדפים הן על השוכרים המבטיחים לעצמם צליחת שינויים במשק ובפעילות העסקית ללא רמת סיכון גבוהה בתשלום השכירות, והן על ידי המשקיעים הרואים בהם פוטנציאל תשואה עמיד לאורך זמן וביקוש גבוה בשלב המכירה.

מיקום המשרדים הקטנים במגדלי משרדים יוקרתיים, מבטיח המשך ביקושים גבוהים על ידי הגורמים משני צידי המתרס הן ברמת השוכר הנהנה משלל יתרונות המיקום והגודל.