מחירון מעודכן לשנת 2024

משרדים להשכרה סוג הבניין ורמת המשרד

משרדים להשכרה סוג הבניין ורמת המשרד

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

תל אביב

תל אביב שרונה הארבעה

משרדים להשכרה סוג הבניין ורמת המשרד

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

144

120

70

40,000

40,000

רוטשילד והסביבה

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

120

100

80

25,000

25,000

מתחם תחנת קרליבך

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

120

100

80

מתחם יגאל אלון

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

120

90

70

מידטאון והסביבה

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

140

100

80

רמת גן

בורסה רמת גן

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

140

100

60

מגדלים חדשים

חדש עד 10 שנים

ישן

100

75

50